EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот | Медицина
Каталог онлайн книжарница
Речникът съдържа по около 7000 термина (български и английски) в областта ...
Мека корица 3.50 лв.
Книгата се препоръчва като основно ръководство по клинична отология. В ...
Твърда корица  12.00 лв.
Книгата разглежда въпросите, отнасящи се до невробиологията на паметта и ...
Мека корица 4.00 лв.
В книгата са представени най-често срещащите се инфекциозни болести при ...
Мека корица 1.90 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.