EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Изкуствознание
Каталог онлайн книжарница
Книгата представя художествената тъкан в България, създадена в периода 50-те ...
Мека корица 5.00 лв.

Изданието представя в цялостен вид играното на българска музикална сцена ...
Мека корица 4.00 лв.
The present monograph considers and summarizes the results of the ...
Твърда корица  15.00 лв.
Първият том представя развитието на българското традиционно творчество чрез историко-типологична ...
Мека корица 3.00 лв.
Трудът представлява корпус на всички стенописни паметници от Земенската църква ...
Мека корица 3.50 лв.
В тази книга обстойно са разгледани различните видове приложни изкуства ...
Твърда корица  10.00 лв.
Чипровският проскомидиен дискос от 1644 г. е уникален паметник не само ...
Мека корица 1.00 лв.

От комплексни естетически позиции авторът изследва българския театър като социокултурен ...
Мека корица 1.50 лв.
В книгата се описва един от най-важните етапи от развитието ...
Мека корица 2.50 лв.
За първи път в сравнително най-изчерпателен вид се представя българското ...
Твърда корица  5.00 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.