EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Изкуствознание
Каталог онлайн книжарница
The present monograph considers and summarizes the results of the ...
Твърда корица  15.00 лв.
Първият том представя развитието на българското традиционно творчество чрез историко-типологична ...
Мека корица 4.00 лв.
Трудът представлява корпус на всички стенописни паметници от Земенската църква ...
Мека корица 5.00 лв.
В тази книга обстойно са разгледани различните видове приложни изкуства ...
Твърда корица  21.00 лв.
Чипровският проскомидиен дискос от 1644 г. е уникален паметник не само ...
Мека корица 1.00 лв.

От комплексни естетически позиции авторът изследва българския театър като социокултурен ...
Мека корица 3.80 лв.
В книгата се описва един от най-важните етапи от развитието ...
Мека корица 3.80 лв.
За първи път в сравнително най-изчерпателен вид се представя българското ...
Твърда корица  5.00 лв.
Студии за личности и явления в модерната западна живопис и ...
Мека корица 1.90 лв.
Рационализмът е творчески метод, който съпътства архитектурата още от най-ранните ...
Мека корица 2.90 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.