EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Езикознание
Каталог онлайн книжарница
Съвместно българско-румънско изследване върху българските преселнически диалекти в Румъня. Изследване ...
Твърда корица  2.90 лв.

Българо - турския речник, съставен от Г. Класов и С. ...
Твърда корица  0.50 лв.
Авторката изследва в социолингвистичен план така наречения „македонски език“. ...
Мека корица 1.00 лв.
L - Z
Твърда корица  3.00 лв.

Изчерпването на първото издание на речника и отсъствието в момента ...
Твърда корица  5.00 лв.

Твърда корица  3.00 лв.
Атласът на Северозападните български говори включва селища от бившите Царибродска, ...
Мека корица 4.00 лв.

Предлагаемая вниманию читателя книга является первой попыткой монографического описания ...
Мека корица 1.00 лв.
Първите три тома на Българския диалектен атлас вече са достояние ...
Мека корица 4.00 лв.

Третият том на Български диалектен атлас включва земите в Югозападна ...
Твърда корица  4.00 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.