EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика
Каталог онлайн книжарница
Предмет на изучаване в настоящата работа са въпросите на функционирането, ...
Мека корица 0.80 лв.
В книгата се представя културният ресурс на новото българско предприемачество, ...
Мека корица 4.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.