EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии |
Каталог онлайн книжарница

Понятието „обобщена мрежа“ беше дефинирано преди 35 години, през които ...
Мека корица 10.00 лв.
Твърда корица  11.50 лв.
Книгата е предназначена за участници в проекта за е-управление, които ...
Мека корица 17.00 лв.

„Физика на живата материя“ е ново понятие във физичната ...
Твърда корица  12.00 лв.

В монографията се разглеждат основни въпроси от теорията и ...

Твърда корица  15.00 лв.
Generalized Nets (GN) are a tool for modelling of parallel ...
Мека корица 9.00 лв.
Книгата „Linux за астрономи, физици и инженери“ се състои от ...
Generalized nets are a tool for modelling of parallel processes. ...
Мека корица 8.00 лв.
В книгата са изложени теоретичните основи на изследването на дис- ...
Мека корица 25.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.