EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Научнопопулярна литература |
Каталог онлайн книжарница
1

В настоящия сборник са публикувани спомени за акад Мако ...
Твърда корица  8.00 лв.


„... Този речник е първото по рода си издание ...
Мека корица 12.00 лв.
Изданието се посвещава на 145-годишнината на Българската академия на науките. <...
Твърда корица  16.50 лв.

Тази година Александровската болница отбелязва своя 135-и юбилей като ...

   
1

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.