EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ |
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 3.95 лв.
http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. Анджей Дворак (Полша); Акад. Богдан ...
Мека корица 8.00 лв.
http://www.proceedings.bas.bg
Volume 69, Issue No12, 2016
MATHEMATICS
01...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.95 лв.
Мека корица 3.95 лв.
http://www.proceedings.bas.bg/
Мека корица 10.00 лв.

Papers of BAS
Humanities and Social Sciences
...
Мека корица 4.00 лв.
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.