EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Енергийни ресурси и енергийна ефективност |
Каталог онлайн книжарница
1
Книгата е плод на дългогодишната научна и изследователска работа на ...
Мека корица 18.00 лв.

Новата книга „Електроенергетиката на България – развитие и обществена цена” съдържа ...
Мека корица 11.00 лв.

В монографията са обобщени резултатите от изследванията на термолуминесценцията на ...
Мека корица 1.00 лв.
Книга посвящена весьма актуальной проблеме - установлению взаимосвязи реологических свойств ...
Мека корица 0.70 лв.
   
1

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.