EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии |
Каталог онлайн книжарница
В настоящата книга моделирането на процесите ще се разглежда като ...
Твърда корица  7.50 лв.

Планетните зъбни предавки представляват една извънредно обширна техническа област. ...
Твърда корица  18.00 лв.


За разкриването на тайните на природата за сътворението на ...
Мека корица 12.00 лв.
В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория ...
Твърда корица  9.00 лв.
Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. ...
Мека корица 13.00 лв.
Нанотехнологиите в последните години се наложиха като приоритетни както във ...
В учебника „Химична термодинамика“ основните принципи на термодинамиката са приложени ...
Мека корица 16.00 лв.
На проблема за появата и развитието на студените заваръчни пукнатини ...
Мека корица 21.00 лв.
This book is a comprehensive research wherein the multi-experimental and ...
Твърда корица  23.50 лв.
The book is devoted to the complex modelling of the ...
Мека корица 6.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.