EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии |
Каталог онлайн книжарница
Тази книга е посветена на едно от големите български постижения ...
Твърда корица  12.00 лв.
Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на ...
Мека корица 15.00 лв.
В настоящата книга моделирането на процесите ще се разглежда като ...
Твърда корица  7.50 лв.

За разкриването на тайните на природата за сътворението на ...
Мека корица 12.00 лв.
В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория ...
Твърда корица  9.00 лв.
Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. ...
Мека корица 13.00 лв.
Нанотехнологиите в последните години се наложиха като приоритетни както във ...
В учебника „Химична термодинамика“ основните принципи на термодинамиката са приложени ...
Мека корица 16.00 лв.
На проблема за появата и развитието на студените заваръчни пукнатини ...
Мека корица 21.00 лв.
This book is a comprehensive research wherein the multi-experimental and ...
Твърда корица  23.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.