EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот |
Каталог онлайн книжарница
Монографията е ценен справочник за хирурзи, студенти и специализанти в ...
Твърда корица  35.00 лв.
В монографията се обръща специално внимание на усложненията в ранния ...
Мека корица 15.00 лв.
Томът е посветен на жлъчната система, черния дроб, панкреаса и ...
Твърда корица  49.00 лв.

Във второто издание на История на хирургията в България ...
Твърда корица  26.00 лв.

За едно десетилетие, както във всички области на знанието, ...
Твърда корица  29.00 лв.

Съвременните военновременен и цивилен травматизъм се характеризират с преобладаване ...
Твърда корица  90.00 лв.

Това съчинение представя българската средновековна медицина (ІХ-ХІV в.) като част ...
Мека корица 6.50 лв.

Монографията разглежда биологията и особеностите на стволовите клетки, методите ...
Твърда корица  30.00 лв.
Този том е посветен на еднодневната хирургия – специфична форма за ...
Твърда корица  26.00 лв.
Тази книга е своеобразна хроника на медицинските науки в България ...
Мека корица 28.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.