EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология |
Каталог онлайн книжарница
The present book is aimed at summarizing the most of ...
Твърда корица  7.00 лв.
Монографията на Биляна Борисова е първата по рода си, издадена ...
Твърда корица  1.00 лв.

Монографията „Кучето. Въведение в кинологията” е изключително ценен наръчник за ...
Мека корица 16.00 лв.
The present book is aimed at summarizing the most of ...
Твърда корица  9.00 лв.
Книгата съдържа богати сведения за карста и пещерите във всички ...
Мека корица 12.50 лв.
В книгата са разгледани основните аспекти на селекцията и семепроизводството ...
Твърда корица  16.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225026
Разредът Passeriformes е най-богатият на видове и включва повече от ...
Твърда корица  13.40 лв.
Acarological studies in Bulgaria start in 1907 (water mites) and 1921 (terrestrial ...
Мека корица 3.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543224272
В първата част на монографията се проследяват проучванията за картофите ...
Твърда корица  13.90 лв.

Във връзка с изпълнението на програмата VEGETATION са разработени 2 прибора ...
DOI: 10.7546/9789543224838
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.