EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност |
Каталог онлайн книжарница
Сборникът съдържа материалите от Международната конференция по лексикография и лексикология, ...
Твърда корица  22.00 лв.

Специализираното представително издание Световното наследство на България е по¬...
Твърда корица  24.00 лв.
Интересно е да се отбележи, че през последните три десетилетия ...
Твърда корица  20.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и ...
Твърда корица  17.00 лв.


В публикуваните части на Обобщаващия том, както и в ...
Твърда корица  79.00 лв.

Със своите знания, труд и прекрасни лични качества Гатя ...
Твърда корица  12.00 лв.


Ние сме народ, който най-много се самоосмива и самокритикува ...
Твърда корица  19.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.