EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност |
Каталог онлайн книжарница
През 2017 година трима от най-изтъкнатите български езиковеди на¬вършиха своите 65...

Монографията изследва влиянието на новите идеи и на последвалите ги ...
Мека корица 18.00 лв.

Мека корица 7.00 лв.

Българските празници и обичаи!
Народната обредност е прикрепена ...
Мека корица 12.00 лв.
В монографията „Българска народна митология“ се изследва системата от митологични ...
Твърда корица  20.00 лв.
Изследванията в сборника са групирани в четири дяла. В първия ...
Твърда корица  49.00 лв.
На 24 февруари 2016 г. се навършиха 80 години от рождението на изтъкнатия ...
Твърда корица  12.00 лв.

Сборникът съдържа статии, прочетени като доклади по време на конференцията „...
Мека корица 12.00 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.