EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност |
Каталог онлайн книжарница

В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен ...
Твърда корица  14.00 лв.

Съставители:
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
гл.ас. д-р ...
Твърда корица  15.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“...
Мека корица 7.00 лв.

Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни ...
Твърда корица  15.00 лв.
РЕДАКТОРИ на том 8 са: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА, ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ.

...
Твърда корица  32.00 лв.

Каква е целта на тази книга? Базовата идея е ...
Твърда корица  31.50 лв.


ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА Илия Тодев

АВТОРСКИ ...
Твърда корица  12.50 лв.
Твърда корица  12.00 лв.


„... Накрая бих изповядала: в моето съзнание отношението на ...
Твърда корица  18.00 лв.
В книгата за първи път се разглеждат комплексно темите за ...
Твърда корица  18.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.