EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност |
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 7.00 лв.
Монографията изследва влиянието на новите идеи и на последвалите ги ...
Мека корица 18.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.

Българските празници и обичаи!
Народната обредност е прикрепена ...
Мека корица 12.00 лв.
В монографията „Българска народна митология“ се изследва системата от митологични ...
Твърда корица  20.00 лв.
Сборникът съдържа статии, прочетени като доклади по време на конференцията „...
Мека корица 12.00 лв.
Имало едно време един филм… Нарекли го „Българан е галант“...
Твърда корица  27.00 лв.

В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен ...
Твърда корица  14.00 лв.

Съставители:
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
гл.ас. д-р ...
Твърда корица  15.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“...
Мека корица 7.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.