EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество |
Каталог онлайн книжарница
Тази книга представя резултатите от едно цялостно изследване на въздействието ...
Твърда корица  15.00 лв.
Посветена на борбата срещу тероризма, книгата цели да представи видовете ...
Мека корица 15.00 лв.
„Критика на чистия разум“ според самия Кант e трактат върху ...
Мека корица 15.00 лв.

Мемоарната книга на акад. Цено Хинковски е събрала много ...
Твърда корица  13.50 лв.
Настоящият сборник от публични текстове на акад. Юхновски обхваща периода 2003...
Твърда корица  10.00 лв.

Книга от поредицата „ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА НАУКАТА“
Без ...
Твърда корица  15.00 лв.
Поредната книга от поредицата „Ние българите“ – „ПОГЛЕД ОТВЪН“
Огюст ...
Твърда корица  15.00 лв.

Видовете финансови кризи са взаимосвързани помежду си. Банковата криза ...
Мека корица 9.00 лв.

Главният акцент в изследването е поставен върху взаимовръзката между ...
Мека корица 3.50 лв.

В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически ...
Мека корица 11.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.