EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество |
Каталог онлайн книжарница

Мемоарната книга на акад. Цено Хинковски е събрала много ...
Твърда корица  13.50 лв.

В навечерието на Коледа отново ще се видим на ...
Настоящият сборник от публични текстове на акад. Юхновски обхваща периода 2003...
Твърда корица  10.00 лв.

Книга от поредицата „ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА НАУКАТА“
Без ...
Твърда корица  15.00 лв.

Личността в политиката е тема, която вълнува изследователите от ...
Мека корица 15.00 лв.


Тези записки на акад. Тодор Николов отразяват спомени и ...
Твърда корица  12.00 лв.

За да разберем добре как великите световни лидери съумяват да ...
Мека корица 15.00 лв.

Поредната книга от поредицата „Ние българите“ – „ПОГЛЕД ОТВЪН“
Огюст ...
Твърда корица  15.00 лв.
Не е нужно С. Ванков да бъде безоснователно възхваляван или ...
Мека корица 11.00 лв.


Книгата „Институционалното доверие“ представя богата теоретична и емпирична картина ...

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.