EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии | Оптически материали и технологии
Каталог онлайн книжарница
1
Нанотехнологиите в последните години се наложиха като приоритетни както във ...
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.