EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии | Обща и неорганична химия
Каталог онлайн книжарница
1
Международният съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) е международна ...
Твърда корица  9.50 лв.
Твърда корица  0.85 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.