EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии | Физикохимия
Каталог онлайн книжарница
1
В настоящата книга моделирането на процесите ще се разглежда като ...
Твърда корица  7.50 лв.
В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория ...
Твърда корица  9.00 лв.
В учебника „Химична термодинамика“ основните принципи на термодинамиката са приложени ...
Мека корица 16.00 лв.
Книгата е съставена от проф. дхн Александър Милчев и проф. ...
Твърда корица  3.00 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.