EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот | Молекулярна биология и биохимия
Каталог онлайн книжарница
1
Поправката на ДНК е ключов процес в молекулярната биология на ...
Твърда корица  14.00 лв.

В книгата са включени 16 биографични очерка за изтъкнати руски генетици, ...
Мека корица 15.00 лв.
Die Antimetabolitforschung gehrt zu den wichtigsten interdisciplindren Bereichen der Biowissenschaften. ...
Твърда корица  28.00 лв.
   
1

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.