EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Информатика
Каталог онлайн книжарница
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
СЕМЕЙСТВО, ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО / 8
...
Твърда корица  15.00 лв.
Книгата е предназначена за участници в проекта за е-управление, които ...
Мека корица 17.00 лв.
Книгата „Linux за астрономи, физици и инженери“ се състои от ...
В книгата са изложени теоретичните основи на изследването на дис- ...
Мека корица 16.00 лв.
Съществен проблем при проектиране, управление и експлоатация на съвременните телекомуникационни ...
Мека корица 15.00 лв.
The idea that the separate areas of the artificial intelligence ...
Мека корица 4.00 лв.
В монографията се описват процесите на функциониране и резултатите от ...
Твърда корица  18.00 лв.

Монографията е завършено научно изследване, свързано с проектирането и изграждането ...
Твърда корица  4.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.