EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот | Невробиология
Каталог онлайн книжарница
1
В книгата са представени познанията за ултраструктурата на специализираните междуклетъчни ...
Мека корица 1.90 лв.
В тази книга са обобщени и анализирани повече от данните ...
Твърда корица  0.70 лв.
   
1

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.