EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биомедицина и качество на живот | Микробиология
Каталог онлайн книжарница
1
Книгата представя съвременното състояние на рикетсиалните инфекции: петнисти тифове, кърлежови ...
Твърда корица  20.00 лв.
Монографията включва данни за механизмите на индукция на бактериалните L-форми, ...
Мека корица 2.50 лв.
Как става така, че здравият човек реагира с образуване на ...
Мека корица 3.00 лв.
Книгата съдържа събрани и представени в систематизиран вид многобройни доказателства ...
Мека корица 1.90 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.