EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Физиология на растенията
Каталог онлайн книжарница
В книгата са разгледани основните аспекти на селекцията и семепроизводството ...
Твърда корица  16.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225026
В първата част на монографията се проследяват проучванията за картофите ...
Твърда корица  13.90 лв.

Във връзка с изпълнението на програмата VEGETATION са разработени 2 прибора ...
DOI: 10.7546/9789543224838
Четвъртият том на монографската поредица „Гъбите в България“ включва таксономична ...
Мека корица 15.00 лв.
Книгата е посветена на малко познатите и в много случаи ...
Мека корица 6.00 лв.
Книгата обхваща докладите, изнесени на интердисциплинарна конференция с международно участие „...
Мека корица 5.70 лв.
Гъбите в България, том 3, включва таксономичната разработка на разред ...
Мека корица 15.60 лв.

В книгата е разказано за сложния и труден път на ...
Мека корица 1.90 лв.
Монографията е посветена на царевицата - втората култура по земна ...
Мека корица 1.90 лв.
Справочникът е първи опит да се предложи на многобройните специалисти ...
Мека корица 2.90 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.