EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Физиология на растенията
Каталог онлайн книжарница
Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед ...

В книгата са разгледани основните аспекти на селекцията и семепроизводството ...
Твърда корица  16.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225026
Във връзка с изпълнението на програмата VEGETATION са разработени 2 прибора ...
DOI: 10.7546/9789543224838
Четвъртият том на монографската поредица „Гъбите в България“ включва таксономична ...
Мека корица 12.50 лв.
Книгата е посветена на малко познатите и в много случаи ...
Мека корица 6.00 лв.
Книгата обхваща докладите, изнесени на интердисциплинарна конференция с международно участие „...
Мека корица 3.50 лв.
В книгата е разказано за сложния и труден път на ...
Мека корица 1.00 лв.
Монографията е посветена на царевицата - втората култура по земна ...
Мека корица 1.90 лв.
Справочникът е първи опит да се предложи на многобройните специалисти ...
Мека корица 2.90 лв.
Книгата е първи опит да се систематизират данните за видовото ...
Мека корица 1.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.