EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геология
Каталог онлайн книжарница
The book presents the main achievements of the world petrological ...
Твърда корица  11.00 лв.
В монографията се разглежда позицията на Моравско-Родопската тектонска зона в ...
Твърда корица  23.00 лв.
В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка ...
Твърда корица  10.50 лв.
Измененията на климатите през отделните геоложки епохи от дългата история ...
Твърда корица  11.50 лв.
DOI: 10.7546/9789543223923
„Разкази на геолога" е книга, която в художествена форма възкресява ...
Мека корица 3.50 лв.
В монографията са отразени резултати от дългогодишни изследвания на авторите ...
Твърда корица  26.00 лв.
Стратиграфията обобщава всички данни, свързани със съдържанието, характера и последователностите ...
Твърда корица  4.50 лв.
Книгата е посветена на ключовите проблеми при намаляването на сеизмичния ...
Мека корица 6.00 лв.
Тази книга няма претенциите за научна дисекция на геолога и ...
Мека корица 3.00 лв.
В настоящата книга обект на изследване са кръговите морфоструктури, които ...
Мека корица 5.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.