EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Енергийни ресурси и енергийна ефективност | Ядрени изследвания и ядрена енергетика
Каталог онлайн книжарница
1
В монографията са обобщени резултатите от изследванията на термолуминесценцията на ...
Мека корица 0.50 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.