EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геофизика
Каталог онлайн книжарница
1
In this book are examined nonlinear effects, manifested in the ...
Твърда корица  7.50 лв.
The guide includes catalogs of earthquakes in 1900 and the period ...
Мека корица 6.00 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.