EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геодезия
Каталог онлайн книжарница
1
В монографията са обобщени работите, свързани с въвеждането на Европейската ...
Мека корица 3.00 лв.
Монографията обобщава изследванията на автора върху решаването на обратната гравиметрична ...
Твърда корица  0.50 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.