EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | География
Каталог онлайн книжарница
1
В книгата се разглеждат последователно всичките 37 български планини, някои от ...
Мека корица 25.00 лв.

Гравитиращото към столицата на Република България териториално обкръжение, наситено ...
Мека корица 13.00 лв.
Книгата е посветена на един от най-атрактивните планински райони в ...
Мека корица 3.50 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.