EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Астрономия, космически изследвания и технологии | Космически и слънчево-земни изследвания
Каталог онлайн книжарница
1
В книгата са формулирани целта и задачите, свързани със създаването ...
Мека корица 12.00 лв.
Книгата “Въведение в космонавтиката” е посветена на една интересна, но ...
Твърда корица  9.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225194
Независимо от голямото разнообразие на съществуващите системи за дистанционно управление ...
Мека корица 5.00 лв.
DOI: 10.7546/9785943224593
Книгата съдържа документи за развитието на изследванията, свързани с изучаването ...
Мека корица 4.00 лв.
В сборника са изложени резултатите от дългогодишните изследвания на учени ...
Мека корица 5.00 лв.
Обект на предлаганата научнопопулярна книга е използването на космическите методи ...
Твърда корица  1.00 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.