EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език
Каталог онлайн книжарница

Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни ...
Твърда корица  15.00 лв.

В публикуваните части на Обобщаващия том, както и в ...
Твърда корица  79.00 лв.
Мека корица 1.00 лв.

Българистика / Bulgarica е периодично издание на Българската академия ...
Мека корица 7.00 лв.

В продължение на 380 години са открити близо 1500 надписа от ...
Твърда корица  15.00 лв.

След прекъсване от близо три десетилетия се възобновява издаването ...
Шестият том е сборник статии от XII Кирило-Методиевски четения (Харков, 2012...
Мека корица 12.00 лв.
Твърда корица  21.00 лв.
Настоящото изследване е посветено на един от най-ценните и интересни ...
Твърда корица  10.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.