EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Литература
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 7.00 лв.
Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и ...
Твърда корица  17.00 лв.

„... Средина на живота недалеч от края“ –
150 години ...
Мека корица 7.00 лв.
За специалистите е ясно, че интересът към личността и делото ...
Твърда корица  12.00 лв.

Сборникът „Статуите на мисълта“ е знак на почит към ...
Твърда корица  18.00 лв.

Включените в тази книга студии и статии са писани ...
Мека корица 6.00 лв.
Съвместно издание на Издателски център „Боян Пенев“ и Академично издателство ...

„...Всичко, което е достояние на човека, е вложено в езика. ...
Мека корица 15.00 лв.
Мека корица 15.00 лв.

В книга 47 на Старобългарска литература са поместени материали от Международна ...
Мека корица 15.00 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.