EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Литература
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 7.00 лв.
Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и ...
Твърда корица  17.00 лв.

„... Средина на живота недалеч от края“ –
150 години ...
Мека корица 7.00 лв.
За специалистите е ясно, че интересът към личността и делото ...
Твърда корица  12.00 лв.

Сборникът „Статуите на мисълта“ е знак на почит към ...
Твърда корица  18.00 лв.

Включените в тази книга студии и статии са писани ...
Мека корица 6.00 лв.
„...Всичко, което е достояние на човека, е вложено в езика. ...
Мека корица 15.00 лв.
Тази малка книга е изпълнена с аромата на Пирина и ...
Мека корица 13.00 лв.
Трудът „Ранното евразийство и българските му съседи“ изследва руско-българската (междукултурна) ...
Мека корица 9.00 лв.
Настоящият юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева ...
Твърда корица  12.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.