EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Балканистика
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 7.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.

Хърватските бугарщици са част от южнославянската епическа традиция. Те ...
Мека корица 8.00 лв.
Макар че материалите в този том имат голям хронологически диапазон, ...
Книгата е първа част от научна трилогия, посветена на най-забележителните ...
Твърда корица  11.00 лв.
Тематичната пъстрота на този сборник е предопределена поне от две ...
Мека корица 6.00 лв.
В сборника "Творецът в югоизточноевропейските култури" са разкрити богатите духовни ...
Мека корица 3.00 лв.
Сборникът обхваща тематично 63 статии. Поместени са 16 изследвания от периода ХV-ХVІІІв., ...
Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.00 лв.
Авторката изяснява чертите на мисловните и духовните реалности, създали базата ...
Мека корица 5.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.