EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Механика
Каталог онлайн книжарница
1
Авторите обсъждат въпроси, свързани с три модерни направления на изследванията ...
Мека корица 9.00 лв.
Изложени са последователно представите за деформирането и разрушаването на материалите ...
Мека корица 4.50 лв.
Поне три са великите научни постижения на ХХ век: теорията ...
Мека корица 16.00 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.