EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История
Каталог онлайн книжарница
Предлаганата книга заема своето естествено място сред следните, досега осъществени ...
Твърда корица  20.00 лв.
Във втората част на втория том на документалния сборник „Съюзната ...
Мека корица 47.00 лв.
Книга І. Тълкувания върху Българското и Европейското средновековие „Седмокнижието“ включва ...
Твърда корица  25.00 лв.
Вторият том на документалния сборник "Великите сили на България", озаглавен ...
Мека корица 47.00 лв.
Монографията изследва влиянието на новите идеи и на последвалите ги ...
Мека корица 18.00 лв.

В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен ...
Твърда корица  14.00 лв.

ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА Илия Тодев

АВТОРСКИ ...
Твърда корица  12.50 лв.

„... Накрая бих изповядала: в моето съзнание отношението на ...
Твърда корица  18.00 лв.
БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в ...

През 2014 г. бе чествана 145-ата годишнина на Българската академия ...
Мека корица 9.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.