EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История
Каталог онлайн книжарница
Монографията изследва влиянието на новите идеи и на последвалите ги ...
Мека корица 18.00 лв.
Съставители: Алека Стрезова, Страхил Валентинов Панайотов


В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен ...
Твърда корица  14.00 лв.

ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА Илия Тодев

АВТОРСКИ ...
Твърда корица  12.50 лв.

„... Накрая бих изповядала: в моето съзнание отношението на ...
Твърда корица  18.00 лв.
БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в ...
Сборникът съдържа материали от проведената на 20–21 март 2014 г. в София ...
Мека корица 13.00 лв.


През 2014 г. бе чествана 145-ата годишнина на Българската академия ...
Мека корица 9.00 лв.
Седми том на „Дриновски сборник“ съдържа статии от VІІ Дриновски ...

Преди 70 години, след настъпилите през лятото и есента на 1944 ...
Мека корица 23.00 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.