EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Фолклористика
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 20.00 лв.
Студиите в този сборник са отглас от 80-те и 90-те ...
Твърда корица  25.00 лв.

Българските празници и обичаи!
Народната обредност е прикрепена ...
Мека корица 12.00 лв.
В монографията „Българска народна митология“ се изследва системата от митологични ...
Твърда корица  20.00 лв.
Сборникът съдържа статии, прочетени като доклади по време на конференцията „...
Мека корица 12.00 лв.
Текстовете в този сборник се обръщат към ключови въпроси, свързани ...
Мека корица 4.50 лв.
Съставителите на сборника „Хуморът: прочити, практики, техники“ са убедени, че ...
Мека корица 9.50 лв.
Сборникът съдържа над 1000 автентични песни, записани от Тодор Джиджев между 1964 ...
Твърда корица  28.00 лв.
Книгата изследва т.нар. „народна история” в светлината на концепцията за ...
Мека корица 7.00 лв.
Представеният том съдържа 1146 песни и 6 инструментални мелодии. Дело е на ...
Твърда корица  24.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.