EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Архитектурознание
Каталог онлайн книжарница
Студиите в този том, както и в първия, имат интердисциплинарен ...
Твърда корица  10.00 лв.
Темата за съвременните търговски сгради засяга интересна и актуална проблематика ...
Мека корица 23.50 лв.
Проблемът за фасадата в България има своя специфика. Актуалността му ...
Мека корица 11.00 лв.
В настоящата книга са представени османските паметници в България. Всеки ...
Твърда корица  11.00 лв.
Трудът представлява завършваща тетралогията част след том I - Средновековие, ...
Мека корица 10.00 лв.
Тази монография е първа по рода си и е посветена ...
Твърда корица  14.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543224821
Предлаганият втори том на труда „Сградостроителството в България“ разглежда строителството ...
Мека корица 4.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543224609/2
Проф. д-р арх. Чавдар Ангелов, автор на многобройни ценни публикации, ...
Мека корица 4.50 лв.
Трудът представлява продължение на Том 1. Средновековие. В него се ...
Мека корица 12.00 лв.
Тази книга е плод на разбирането, че историографските изследвания за ...
Мека корица 5.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.