EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 19.00 лв.
В книгата „Принципи на финансовия контрол, прилагани от Агенцията за ...
Мека корица 12.00 лв.
Тази книга представя резултатите от едно цялостно изследване на въздействието ...
Твърда корица  15.00 лв.

Видовете финансови кризи са взаимосвързани помежду си. Банковата криза ...
Мека корица 9.00 лв.

В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически ...
Мека корица 11.00 лв.
В книгата са представени резултатите от изследване на сегментацията на ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се разкриват образователните и културните практики на редица ...
Мека корица 8.00 лв.
Книгата е посветена на отговора на стоящия нерешен от знаковата 1989 ...
Трудът е посветен на проблема за ускоряване на обновяването на ...
Твърда корица  15.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225620
През последните няколко десетилетия сме свидетели на структурни промени, изразяващи ...
Мека корица 4.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.