EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика
Каталог онлайн книжарница
Тази книга представя резултатите от едно цялостно изследване на въздействието ...
Твърда корица  15.00 лв.

Видовете финансови кризи са взаимосвързани помежду си. Банковата криза ...
Мека корица 9.00 лв.

В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически ...
Мека корица 11.00 лв.
В книгата са представени резултатите от изследване на сегментацията на ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се разкриват образователните и културните практики на редица ...
Мека корица 8.00 лв.
Книгата е посветена на отговора на стоящия нерешен от знаковата 1989 ...
Трудът е посветен на проблема за ускоряване на обновяването на ...
Твърда корица  15.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225620
През последните няколко десетилетия сме свидетели на структурни промени, изразяващи ...
Мека корица 4.50 лв.
Знанието е икономически ресурс, който у нас е подценен, поради ...
Мека корица 6.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225606
Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, ...
Твърда корица  13.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.