EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика
Каталог онлайн книжарница

Видовете финансови кризи са взаимосвързани помежду си. Банковата криза ...
Мека корица 9.00 лв.

В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически ...
Мека корица 11.00 лв.
В книгата са представени резултатите от изследване на сегментацията на ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се разкриват образователните и културните практики на редица ...
Мека корица 8.00 лв.
Книгата предлага модерна визия за управлението на човешкия капитал в ...
Мека корица 9.00 лв.

Книгата е посветена на отговора на стоящия нерешен от знаковата 1989 ...
Трудът е посветен на проблема за ускоряване на обновяването на ...
Твърда корица  15.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225620
През последните няколко десетилетия сме свидетели на структурни промени, изразяващи ...
Мека корица 4.50 лв.
Знанието е икономически ресурс, който у нас е подценен, поради ...
Мека корица 6.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225606
Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, ...
Твърда корица  13.00 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.