EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Държава и право
Каталог онлайн книжарница
Тази книга е сборник от анализи, коментари и репортажи, създадени ...
Мека корица 12.00 лв.
Посветена на борбата срещу тероризма, книгата цели да представи видовете ...
Мека корица 15.00 лв.
В книгата са представени множество разнообразни концепции, техники и подходи, ...
Твърда корица  15.00 лв.
Един-единствен поглед ще е недостатъчен да ни открие правото - ...
Мека корица 7.00 лв.
В предлагания на вниманието на читателя учебник по Административно право ...
Мека корица 5.00 лв.
Книгата съдържа текстовете (на английски и български) на Договора на ...
Мека корица 5.00 лв.
Политиката се преживява по най-различни начини от хората и отношението ...
Мека корица 6.60 лв.
В книгата си видният френски юрист Мишел Тропер разглежда методологията ...
Мека корица 4.00 лв.
За първи път в монографична форма са разработени проблемите на ...
Мека корица 1.90 лв.
Мека корица 2.90 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.