EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 15.00 лв.
Мека корица 15.00 лв.

Главният акцент в изследването е поставен върху взаимовръзката между ...
Мека корица 3.50 лв.
Настоящото издание представя заключителния документ на проекта FUTURAGE (Пътна карта ...
Твърда корица  6.00 лв.
Краят на един век е началото на очакванията през следващия. ...
Твърда корица  8.50 лв.
В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на ...
Мека корица 6.00 лв.
В предложеното изследване се изучават бъдещите тенденции на развитие на ...
Мека корица 6.50 лв.
В настоящото изследване се изучава диференциацията по пол при процесите ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване ...
Мека корица 8.20 лв.
Книгата има за цел на базата на богат емпиричен материал ...
Мека корица 3.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.