EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография
Каталог онлайн книжарница
Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за ...
Мека корица 15.00 лв.
Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за ...
Мека корица 15.00 лв.

Главният акцент в изследването е поставен върху взаимовръзката между ...
Мека корица 3.50 лв.
Настоящото издание представя заключителния документ на проекта FUTURAGE (Пътна карта ...
Твърда корица  6.00 лв.
Краят на един век е началото на очакванията през следващия. ...
Твърда корица  8.50 лв.
В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на ...
Мека корица 6.00 лв.
В предложеното изследване се изучават бъдещите тенденции на развитие на ...
Мека корица 6.50 лв.
В настоящото изследване се изучава диференциацията по пол при процесите ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване ...
Мека корица 8.20 лв.
Книгата има за цел на базата на богат емпиричен материал ...
Мека корица 3.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.