EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Системно инженерство и роботика
Каталог онлайн книжарница
1
Книгата представлява учебник, практическо пособие и е предназначен за студентите ...
Твърда корица  17.00 лв.

Книгата представлява учебник, практическо пособие и е предназначен за студентите ...
Мека корица 15.00 лв.

   
1

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.