EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Психология
Каталог онлайн книжарница
Предоставянето на психологична помощ, като се използват всевъзмож-ни комуникационни канали – ...
Мека корица 3.00 лв.
Тази книга представлява опит за психологическо изследване на съвременните български ...
Мека корица 8.00 лв.
В книгата са разгледани физиологичните основи на сексуалността, особеностите на ...
Мека корица 12.50 лв.
Темата за интимните отношения на младите хора е многоаспектна – тя ...
Мека корица 2.50 лв.
Книгата представя социалнопсихологично изследване върху субективното измерение на свободата в ...
Мека корица 2.50 лв.
Монографията разглежда две понятия, които са изпълнени с дълбок смисъл ...
Мека корица 3.00 лв.
Представен е анализ на богат емпиричен материал, събран чрез периодични ...
Мека корица 4.00 лв.
Монографията попълва значителна празнота в стоматологичната теория и в практиката ...
Мека корица 5.00 лв.
В монографията са разгледани значението и централното място на труда ...
Мека корица 3.50 лв.
   Drawing on different versions of the constitutional analysis of culture, ...
Твърда корица  8.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.