EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Психология
Каталог онлайн книжарница

Личността в политиката е тема, която вълнува изследователите от ...
Мека корица 15.00 лв.

Какво трябва да си учил, за да станеш човек на ...
Твърда корица  16.00 лв.

Книгата се основава на цикъла лекции, които авторът в продължение ...
Мека корица 20.00 лв.

Предоставянето на психологична помощ, като се използват всевъзмож-ни комуникационни канали – ...
Мека корица 3.00 лв.
Тази книга представлява опит за психологическо изследване на съвременните български ...
Мека корица 8.00 лв.
В книгата се представя приносът на психоанализата за разбирането на ...
Мека корица 14.00 лв.

От известно време се чувствате отпаднали, уморени, работата Ви не ...
Мека корица 2.50 лв.

В книгата са разгледани физиологичните основи на сексуалността, особеностите на ...
Мека корица 12.50 лв.
В книгата се третират проблемите на агресията и насилието в ...
Твърда корица  9.00 лв.

Темата за интимните отношения на младите хора е многоаспектна – тя ...
Мека корица 2.50 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.