EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Философия
Каталог онлайн книжарница
Критиката на практическия разум е не само във формално отношение ...
Мека корица 12.00 лв.
„Критика на чистия разум“ според самия Кант e трактат върху ...
Мека корица 15.00 лв.

Книга от поредицата „ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА НАУКАТА“
Без ...
Твърда корица  15.00 лв.
В тази книга са обединени статии, писани по различен повод ...
Мека корица 7.50 лв.
Предлаганата антология “Ницше в България” представя рецепцията в България на ...
Мека корица 6.50 лв.
Мишел Мафезоли, професор по социология в Университета Париж-V, работи предимно ...
Мека корица 13.00 лв.
В монографията е реконструиран този културно-теоретичен облик на понятието „религия“...
Мека корица 5.00 лв.
Изследването е продължение на публикуваната вече монография "Основнонаучната философска школа ...
Мека корица 6.00 лв.
Човешкото съществуване е свързано с осъзнаване не само на живота, ...
Мека корица 4.50 лв.
Настоящият сборник е посветен на 60-годишнината на института за философски ...
Мека корица 3.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.