EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Социология
Каталог онлайн книжарница
„Геополитическите системи“ на Здравко Бацаров представляват многоизмерна холограма на цивилизационния ...
Мека корица 7.50 лв.
Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009–2011 г. ...
Мека корица 9.00 лв.
В монографията е изследвана динамиката на раждаемостта в България с ...
Мека корица 11.90 лв.
В този юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на ...
Твърда корица  5.00 лв.
В книгата са представени резултатите от анкетно проучване сред учители ...
Мека корица 3.00 лв.
Тази книга е посветена на една от новите междинни науки – ...
Мека корица 4.50 лв.
В книгата се представят и анализират основните резултати от емпирично ...
Мека корица 5.00 лв.
Книгата е посветена на предприемачеството, чието съществуване като социално явление ...
Мека корица 3.00 лв.
Изследването е анализ на трансформациите на българската национална идентичност през ...
Мека корица 5.00 лв.
В книгата се обосновава тезата, че отпадането от училище зависи ...
Мека корица 4.50 лв.
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.