EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Социология
Каталог онлайн книжарница

Книгата „Институционалното доверие“ представя богата теоретична и емпирична картина ...

Социалните емпирични изследвания са част от ежедневието на съвременния човек. ...

„Геополитическите системи“ на Здравко Бацаров представляват многоизмерна холограма на цивилизационния ...
Мека корица 7.50 лв.
Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009–2011 г. ...
Мека корица 9.00 лв.
The period in which we live corresponds to an era ...
Мека корица 28.00 лв.
In the two-volume book titled “Broken Grounds”, you will ...
Мека корица 28.00 лв.
В монографията е изследвана динамиката на раждаемостта в България с ...
Мека корица 11.90 лв.
В този юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на ...
Твърда корица  5.00 лв.
В книгата са представени резултатите от анкетно проучване сред учители ...
Мека корица 3.00 лв.
Тази книга е посветена на една от новите междинни науки – ...
Мека корица 4.50 лв.
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.