EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Езикознание
Каталог онлайн книжарница
През 2017 година трима от най-изтъкнатите български езиковеди на¬вършиха своите 65...


ЗА ИЗЧЕЗВАЩОТО БОГАТСТВО

Ако твърдението, че диалектите ...
Твърда корица  6.00 лв.


СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“...
Мека корица 7.00 лв.
РЕДАКТОРИ на том 8 са: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА, ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ.

...
Твърда корица  32.00 лв.

През 2016 г. един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди със ...
Твърда корица  17.00 лв.


Твърда корица  15.00 лв.
В книгата е определено мястото на проф. Иван В. Саръилиев ...
Мека корица 9.50 лв.
Трудът включва разработки на автори от България, Чехия, Полша и ...
Мека корица 17.00 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.