EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Eнциклопедии
Каталог онлайн книжарница
1
„The Bachkovo Monastery“ edition is an original guidebook. It not ...
Мека корица 9.00 лв.
Настоящата книга е посветена на манастирите около София, образували в ...
Твърда корица  32.00 лв.
Предлаганият справочник има за цел да запознае читателите със състоянието ...
Твърда корица  12.00 лв.
Книгата подробно информира, а и увлекателно запознава читателите и посетителите ...
Мека корица 7.00 лв.
С настоящия седми том Енциклопедия "България" се завършва националната многотомна ...
Твърда корица  7.60 лв.
   
1

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.