EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Екология и опазване на околната среда
Каталог онлайн книжарница
1
Монографията на Биляна Борисова е първата по рода си, издадена ...
Твърда корица  1.00 лв.

С оглед устойчивото развитие на Българското Черноморско крайбрежие е проследено ...
Мека корица 5.00 лв.

В книгата се прави съпоставка между природните и производствените цикли, ...
Мека корица 1.90 лв.

   
1

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.