EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките
Каталог онлайн книжарница
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. Анджей Дворак (Полша); Акад. Богдан ...
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.


Съдържание на ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ

ПРЕДГОВОР/ 7
ПЪРВА ...
Мека корица 8.00 лв.

   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.