EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог е-книги
5.00 USD или левовата равностойност
Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед запазените в нея названия на плодове, ...
8.00 USD или левовата равностойност
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.