EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог е-книги
Нанотехнологиите в последните години се наложиха като приоритетни както във фундаменталните изследвания, така и в приложната ...
8 USD или левовата равностойност
8 USD или левовата равностойност
Издаването на тази книга е тясно свързано с един голям празник за България – честването на 175-годишнината ...
6 USD или левовата равностойност
Сборникът съдържа над 1000 автентични песни, записани от Тодор Джиджев между 1964 и 1980 г. в различни селища от ...
16 USD или левовата равностойност
The book presents the main achievements of the world petrological physicochemical school of Russian academician D. ...
16 USD или левовата равностойност
Книгата „Linux за астрономи, физици и инженери“ се състои от три самостоятелни части. Част 1 – „Операционна система“...
16 USD или левовата равностойност
Разроените имена и йерархии на ангели и архангели са плод на мистични медитации. Мистицизмът е вид ...
12 USD или левовата равностойност
DOI: 10.7546/9789543225712
Книгата е посветена на отговора на стоящия нерешен от знаковата 1989 г. въпрос, дали популярните поради предимствата ...
7 USD или левовата равностойност
„Речник-конкорданс на многоактната драматургия на А. П. Чехов“ отразява необходимостта от системно представяне и изучаване на ...
12 USD или левовата равностойност
Книгата е първа част от научна трилогия, посветена на най-забележителните аспекти от древногръцката цивилизация. Тя е ...
9 USD или левовата равностойност
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.