EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог е-книги

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences presents current achievements ...
4 USD или левовата равностойност
Пред любознателния читател стои вече първият брой на „Доклади на БАН. Хуманитарни и обществени науки“. ...
2 USD или левовата равностойност

„Природа” честити
145-годишнината на БАН!

Списание „Природа“ посреща 145-годишнината на БАН с ...
2 USD или левовата равностойност

От периода на Възраждането до края на XX век присъствието на Индия в българското общество ...
6 USD или левовата равностойност

СЪДЪРЖАНИЕ

Вещества, за които се говори
Ивелин Кулев / Храни с глутен ...

Нанотехнологиите в последните години се наложиха като приоритетни както във фундаменталните изследвания, така и в приложната ...
8 USD или левовата равностойност
8 USD или левовата равностойност
Издаването на тази книга е тясно свързано с един голям празник за България – честването на 175-годишнината ...
6 USD или левовата равностойност
Сборникът съдържа над 1000 автентични песни, записани от Тодор Джиджев между 1964 и 1980 г. в различни селища от ...
16 USD или левовата равностойност
The book presents the main achievements of the world petrological physicochemical school of Russian academician D. ...
16 USD или левовата равностойност
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.