EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог е-книги

C O N T E N T S

PHILOSOPHY
1. Myth, metaphysics ...
4 USD или левовата равностойност

Съвременните военновременен и цивилен травматизъм се характеризират с преобладаване на високоенергийните травми, които се отличават ...
38 USD или левовата равностойност
БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в бездържавния период от живота на българския ...
8 USD или левовата равностойност

Papers of BAS
Humanities and Social Sciences
Vol. 2, No 1-2, 2015
<...
4 USD или левовата равностойност
Макар че материалите в този том имат голям хронологически диапазон, те очертават ролята, която етничността, езикът ...
6 USD или левовата равностойност
Това съчинение представя българската средновековна медицина (ІХ-ХІV в.) като част от културата на източнохристиянския свят. Според ...
6 USD или левовата равностойност
Седми том на „Дриновски сборник“ съдържа статии от VІІ Дриновски четения (Харков, 2013 г.), посветени на 175-годишнината ...
6 USD или левовата равностойност

Във времето, когато животът ни става все по-бездуховен, а българският театър (в последните двадесет и ...
8.00 USD или левовата равностойност

От периода на Възраждането до края на XX век присъствието на Индия в българското общество ...
6 USD или левовата равностойност
Нанотехнологиите в последните години се наложиха като приоритетни както във фундаменталните изследвания, така и в приложната ...
8 USD или левовата равностойност
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.