EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог е-книги
The monograph consisting of two main parts - the first one serves as a textbook on ...
6 USD или левовата равностойност
DOI: 10.7546/9789543220205
Настоящото изследване е посветено на един от най-ценните и интересни среднобългарски книжовни паметници, който в науката ...
9 USD или левовата равностойност
Краят на един век е началото на очакванията през следващия. Многобройните анализи на държавни и правителствени ...
6 USD или левовата равностойност
Книгата е съставена от проф. дхн Александър Милчев и проф. дхн Стоян Стоянов от Института по ...
6 USD или левовата равностойност
Мишел Мафезоли, професор по социология в Университета Париж-V, работи предимно по въпросите на социалната връзка в ...
6 USD или левовата равностойност
Проф. д-р арх. Чавдар Ангелов, автор на многобройни ценни публикации, в този труд разглежда, и то ...
6 USD или левовата равностойност
Независимо от голямото разнообразие на съществуващите системи за дистанционно управление на безпилотните самолети, с появата на ...
6 USD или левовата равностойност
DOI: 10.7546/9785943224593
В представената книга нашето традиционно и ежедневно хранене е разгледано новаторски в българската етнология. Храните – блажни, ...
9 USD или левовата равностойност
В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на здравния статус и достъпа на ромите ...
6 USD или левовата равностойност
В предложеното изследване се изучават бъдещите тенденции на развитие на потенциалната работна сила в България и ...
6 USD или левовата равностойност
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.