EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Каталог е-книги
В книгата са разгледани въпросите за икономическия възход на Китай и новия социален облик на китайското ...
6 USD или левовата равностойност
Историята лесно може да бъде превърната в мит. Трудно е зад мита да видим реалностите на ...
6 USD или левовата равностойност
Лявото – това не е силната държава, плановата икономика, репресиите към инакомислещите и водещата роля на управляващата ...
6 USD или левовата равностойност
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.