EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Контакт:
 
 Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”
Адрес:  София 1113
  ул. „Акад. Георги Бончев”, бл.6
E-mail:  aph@aph.bas.bg
 и.д. Директор
Димитър Радичков
Тел.:  + 359 2 979 3449
E-mail:  d_raditchkov@aph.bas.bg
 Главен редактор
Елисавета Найденова
Тел.:  + 359 2 971 48 86
E-mail:  e_naidenova@aph.bas.bg
 Връзки с обществеността
Таня Алмалех
Тел.:  +359 2 873 13 71;
+359 889 844 670;
+359 895 652 822
E-mail:  t_almalech@aph.bas.bg
 Маркетинг и реклама
Невяна Евтимова
Тел.:  +359 2 870 41 55,
+359 2 979 30 10
E-mail:  n_evtimova@aph.bas.bg
 Главен счетоводител: Силвия Райчева
Тел.:  +359 2 870 44 18
E-mail:  s_raicheva@aph.bas.bg
 Централна книжна борса
Адрес:  София
  ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 5
Тел.:  +359(2) 979 34 13;
+359(2) 872 45 64
E-mail:  market@aph.bas.bg
 Книжарница „Академична книга“
Адрес:  София
  ул. „15-и ноември” 1
(до пл. „Св. Ал. Невски”)
Тел.:  + 359 2 987 97 86
 Книжарница „Проф. Марин Дринов“
Адрес:  София
  ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 6
Тел.:  +359(2) 979 34 17
E-mail:  market@aph.bas.bg
 Оферти и заявки за печат
Веска Иванова
Тел.:  +359 2 979 30 19,
+359 2 872 24 66,
+359 879 499 204
E-mail:  v_ivanova@aph.bas.bg
 „Доклади БАН“
Тел.:  +359(2) 979 30 36;
+359(2) 971 70 65
E-mail:  r_boteva@aph.bas.bg
 „Списание на БАН“
Тел.:  +359(2) 871 80 43;
+359(2) 979 30 09
E-mail:  s_slavova@aph.bas.bg
 Списание „Природа“
E-mail:  k_peeva@aph.bas.bg
 „Papers of BAS“
E-mail:  b_kremenski@aph.bas.bg; bulgdruid@abv.bg
 Каса
Тел.:  02/ 870 40 96

 
Име   Заглавие
 
Фамилия
  Съобщение
 
Е-mail  
 
Тел.  
 
Адрес  
 
 
 
 
Книги под печат
 

 
Календарни празници и обичаи на българите


Българските празници и обичаи! <...


 
Българска народна митология

В монографията „Българска народна митология“ ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.